Bá Đạo Anh Hùng
Giới thiệu Càn khôn lô Quay lại

"Càn khôn lô" bảo vật tam giới lấy thiên địa làm lò luyện có thể luyện hóa trang bị, trùng sinh võ tướng, thu thập hồn phách...

Càn Khôn lô chia làm tam đại công năng: luyện hóa, trùng sinh, hóa hồn.

Càn Khôn Lô "Luyện hóa"

"Luyện hóa" nói cách khác là phân giải hồn phách võ tướng thành “Hồn đản” hay phân giải trang bị thành các nguyên liệu, bạc.

“Hồn đản” thu được sau khi luyện hóa hồn phách có thể dùng để đổi các bảo vật trong “Shop thần hồn”.

Càn Khôn Lô "Trùng sinh"

Có thể “Trùng sinh” võ tướng, trang bị, bảo vật đã nâng cấp.

Mỗi lần chỉ có thể trùng sinh 1 võ tướng (trang bị, bảo vật), sau khi trùng sinh sẽ nhận được võ tướng (trang bị, bảo vật) ở trạng thái ban đầu và gần như tất cả các nguyên liệu đã dùng để nâng cấp.

Trùng sinh sẽ tiêu hao xu, số xu tiêu hao tùy theo phẩm chất, mức độ nâng cấp của võ tướng (trang bị, bảo vật).

Càn Khôn lô "Hóa hồn"

“Hóa hồn” sẽ đem võ tướng ở trạng thái sơ khai (không nâng cấp gì cả) hóa thành hồn phách võ tướng.

Sau khi hóa hồn sẽ thu được hồn phách võ tướng tương ứng, võ tướng sẽ biến mất.

Hóa hồn tiêu hao bạc.

Càn khôn lô nhìn như đơn giản nhưng lại có tác dụng thần kỳ, đặc biệt là giai đoạn sau. Bạn sẽ không còn lo lắng việc hao phí tài nguyên khi thay đổi võ tướng, trang bị, bảo vật…

 

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.