Bá Đạo Anh Hùng
Hệ thống Ma thú Quay lại

Hệ thống Ma thú
Trên con đường chinh phục tam giới ngoài chiêu mộ những võ tướng mạnh mẽ, bạn còn có thể mang theo bên mình ma thú mạnh mẽ.
 

Chủng loại ma thú bao gồm: Sí Viêm Khuyển, Thái Cực Hùng, Tử Cực Ma, Thanh Quang Yêu Long và Sí Viêm Chu Tước.
Mỗi chủng loại ma thú sẽ có cách thu thập khác nhau:
Khi đội ngũ đạt cấp 21 mở ra tính năng ma thú sẽ nhận được miến phí ma thú Sí viêm khuyển.
Thanh quang yêu long, Sí viêm chu tước có thể nhận qua hoạt động “Quần tiên đồ long”.
Tử cực ma có thể nhận qua hoạt động “Nam nhân vương”.
Thái cực hùng có thể nhận qua các hoạt động sự kiện.
  
Phẩm chất & Độ kiếp ma thú
Ma thú ngoài trừ đa dạng các chủng loại còn phân chia làm 4 cấp phẩm chất: lục, lam, tím, cam.
Phẩm chất ma thú có thể thông qua “Độ kiếp” để tăng cấp.
Độ kiếp ma thú khi đạt đến cấp nhất định sẽ mở ra vị trí các kỹ năng bị động.
Độ kiếp ma thú sẽ tiêu hao bạc, đạo cụ “Linh hồn thạch” và mảnh ma thú tương ứng. Cấp bậc độ kiếp bị giới hạn bởi cấp của đội ngũ.
Linh hồn thạch có thể nhận thông qua hoạt động khiêu chiến BOSS tại “Quần tiên đồ long”.
 
Kỹ năng thiên phú
Mỗi loại ma thú sẽ có kỹ năng thiên phú khác nhau, trong khi chiến đấu sẽ thi triển tăng giúp gia tăng công kích, hội phục sinh lực, tăng cường phòng thủ của võ tướng hay giảm công kích, phòng thủ của địch nhân.
Kỹ năng thiên phú sẽ gia tăng sức mạnh khi ma thú độ kiếp thăng cấp.

Kỹ năng bị động
Ngoài kỹ năng chủ động ma thú còn sở hữu các kỹ năng bị động tăng thuộc tính cho toàn bộ võ tướng lên trận.


Ký năng bị động có 6 loại và 4 cấp phẩm chất: lục, lam, tím, cam. 
Khi học kỹ năng sẽ ngẫu nhiên học được kỹ năng phẩm chất bất kỳ, có thể dùng xu để làm mới xóa bỏ các kỹ năng không mong muốn, và giữ lại các kỹ năng phẩm chất cao.
Mỗi khi đội ngũ tăng 1 cấp sẽ nhận được 1 điểm kỹ năng, có thể dùng điểm này để thăng cấp kỹ năng bị động của võ tướng. Kỹ năng bị động có thể tối đa đạt 15 cấp.
Lưu ý: khi thay đổi ma thú lên trận, kỹ năng bị động sẽ vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.