Bá Đạo Anh Hùng
Trang bị - Bảo vật Quay lại

Hệ thống trang bị & bảo vật
Trang bị, Bảo vật là những đạo cụ không thể thiếu trong quá trình chinh phục tam giới. Khi trang bị cho các võ tướng sẽ mang lại 1 lượng lớn chiến lực, đặc biệt khi được nâng cấp sẽ mang lại sức mạnh vô tận.
 
Trang bị
Mỗi võ tướng có thể trang bị 4 loại trang bị: vũ khí, khôi, giáp, trang sức
Trang bị được phân chia làm 4 loại phẩm chất: lục, lam, tím, cam.
Một số trang bị sẽ đi theo bộ, trên cùng 1 võ tướng khi mặc 2, 3, 4 trang bị cùng bộ sẽ kích hoạt các thuộc tính bộ.
Trang bị có thể thông qua: cường hóa, tẩy luyện, độ kiếp để nâng cao thuộc tính. 
 

  
Cường hóa trang bị
Cường hóa trang bị sẽ nâng cao thuộc tính căn bản của võ tướng và mở rộng giới hạn tẩy luyện của trang bị.
Giới hạn cường hóa phụ thuộc vào cấp độ của đội ngũ.
Cường hóa sẽ tiêu hao bạc.
Tẩy luyện trang bị
Tẩy luyện trang bị sẽ tăng thuộc tính cơ bản, tăng điểm sát thương khi tấn công, giảm điểm sát thương phải chịu của võ tướng.
Giới hạn tẩy luyện trang bị phụ thuộc vào cấp cường hóa của trang bị đó.
Tẩy luyện cần tiêu hao vật phẩm “Tẩy luyện thạch”, ngoài ra có thể dùng bạc hoặc xu để giảm phân nửa “tẩy luyện thạch” khi tẩy luyện.
Tẩy luyện thách có thể nhận được trong hoạt động “Diệt thần điện” hoặc khi luyện hóa (phân giải) trang bị.
Trùng sinh trang bị
Những trang bị đã nâng cấp có thể trùng sinh về trạng thái ban đầu thông qua tính năng “Càn khôn lô – trùng sinh”.
Sau khi trùng sinh sẽ nhận được gần như toàn bộ vật phẩm đã bỏ ra để nâng cấp trang bị.

Bảo vật
Có 2 loại bảo vật: Điển tịch và tọa kỵ
Bảo vật được phân loại làm 4 phẩm chất: lục, lam, tím, cam.
Võ tướng được trang bị điển tịch và tọa kỵ cùng phẩm chất (tím / cam) sẽ kích hoạt thuộc tính bộ bảo vật.
Các bảo vật có duyên phận khi được trang bị cho tướng tương ứng sẽ kích hoạt thuộc tính tiên duyên cực mạnh.
Bảo vật có thể thông qua: cường hóa, tinh luyện để nâng cao thuộc tính.Cường hóa bảo vật
Cường hóa bảo vật sẽ làm tăng thuộc tính cơ bản (công hoặc sinh lực).
Giới hạn cường hóa phụ thuộc vào cấp độ của đội ngũ (bằng cấp độ của đội ngũ).
Cường hóa bảo vật cần tiêu hao bạc và các bảo vật khác.
Các bảo vật “Kinh nghiệm thư” hoặc “Kinh nghiệm mã” sẽ dem lại 1 lượng raats lớn kinh nghiệm cho bảo vật.

Tinh luyện bảo vật
Tinh luyện bảo vật sẽ nâng cao cá thuộc tính: công, thủ, sinh lực. Ngoài ra khi bảo vật tinh luyện đạt các cấp: +5, +10, +15, +20 sẽ kích hoạt các thuộc tính ẩn, gia tăng 1 lượng lớn chiến lực.
Tinh luyện sẽ tiêu hao bạc và tinh luyện thạch. Từ cấp tinh luyện +5 sẽ cần thêm bảo vật tương ứng mới có thể thăng cấp.

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.