Bá Đạo Anh Hùng
Hoạt động Đoạt bảo Quay lại

Đoạt bảo
Bảo vật là 1 trong các đạo cụ cực mạnh, tỷ lệ 100% đề thăng chiến lực của tướng chính, một số loại bảo vật khi được trang bị với tướng thích hợp sẽ kích hoạt thuộc tính duyên phận cường đại.
Càng quý càng dễ bị nhòm ngó cướp đoạt. Thay vì trốn tránh trong lo lắng, chi bằng chủ động tấn công, cướp đoạt từ kẻ khác.Điều kiện để có thể cướp đoạt 1 bảo vật là phải có ít nhất 1 mảnh của bảo vật đó.
Trong hoạt động có thể tấn công NPC hoặc người chơi để nhận được các mảnh bảo vật (Điển tịch hoặc Thú cưỡi), hội tụ đủ các mảnh sẽ ghép thành bảo vật quý giá.

 


Tiêu hao
Khi tấn công 1 người chơi hoặc NPC sẽ tiêu hao 1 điểm sát khí.
Điểm sát khí sẽ tự động hồi phục, 6 phút hồi 1 điểm, khi hồi đến hạn mức cao nhất sẽ dừng lại. 
Ngoài ra có thể nhận điểm sát khí khi hảo hữu tặng quà hàng ngày hoặc sử dụng vật phẩm “Sát khí đan”.


Bảo vệ mảnh bảo vật
Nếu đang sở hữu những mảnh bảo vật quý giá, chưa có điều kiện hội tụ đủ các mảnh bảo bảo vật, Để tránh bị người chơi khác cướp mảnh bảo vật của mình có thể dùng đạo cụ “Động Thiên Hộ Phù” để ẩn thân. Người chơi khác sẽ không thể thực hiện cướp mảnh bảo vật của bạn.
Mỗi 1 hộ phù sẽ duy trì bảo vệ trong 8 giờ, có thể cộng dồn khi sử dụng nhiều hộ phù.
Trong thời gian bảo vệ bạn không thể thực hiện việc đoạt bảo của npc hay người chơi khác, nếu thực hiện đoạt bảo “bảo vệ” sẽ chấm dút ngay lập tức.

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.