Android iOs PC TOP >>>
Kim Dung Truyện Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Cập nhật phiên bản mới ngày 11/01/2017

2017-05-16 10:55:21

Chư vị anh hùng thân mến,

Bá Đạo Anh Hùng sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới vào 9h00 ngày 11/01/2017.

Trong bản cập này này sẽ xuất hiện tướng mới cùng phụ bản mới.

1. Vương Mẫu Nương Nương
Tây Vương Mẫu, còn gọi là Vương Mẫu nương nương, Diêu Trì Kim Mẫu, là vị nữ thần từ bi trong truyền thuyết, quyền phép vô biên vô giới, hữu hữu vô vô, nắm trọn thiên điều trong tay mà tác thành Càn khôn thế giới, còn gọi là Kim Bàn Phật Mẫu.
Bà cũng là người cai quản các nữ thần.

Trong Bá Đạo Anh Hùng, Vương Mẫu nương nương khởi điểm với tư chất 23, cùng kỹ năng có một không hai "Vào trận thi triển, mỗi khi thành viên chịu sát thương, sẽ hồi phục lượng HP bằng 8% công + 2% HP cao nhất của Vương Mẫu."
Chắc chắn đây sẽ là vị tướng mà mọi anh hùng đều mong muốn xuất hiện trong đội hình của mình.

 

1. Thiên Đình Ngân Tọa
Phụ bản mới Thiên Đình Ngân Tọa bao gồm 10 tầng với rất nhiều trân phẩm quý giá.
Anh hùng khiêu chiến và chiếm giữ tầng sẽ tùy ý khai thác trân phẩm tại đây. Tần suất khai thác càng cao, nhận được càng nhiều.
Chắc chắn đây sẽ là thử thách không dễ dàng đối với mỗi anh hùng.

Ma Giới Sứ Giả

Tin liên quan