Android iOs PC TOP >>>
Kim Dung Truyện Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

FAQ - Tân thủ

2017-05-16 10:55:20

 

01. Phụ bản thường: Là phụ bản chính để nhận kinh nghiệm thăng cấp nhân vật
02. Phụ bản danh tướng: Trong phụ bản danh tướng có thể nhận xu, hồn phách võ tướng và vật phẩm quý .
03. Phụ bản hoạt động: Trong phụ bản hoạt động có thể nhận được bảo vật, nguyên liệu luyện tạo, bạc.
04. Thể lực: tiêu hao khi vượt phụ bản thường. Sát khí tiêu hao khi cướp đoạt bảo vật.
05. Sát khí: Mỗi 6 phút hồi 1 điểm thể lực và sát khí. Có thể dùng đan dược để hồi nhanh.
06. Hảo hữu: Hảo hữu có thể hỗ trợ nhau, tặng điểm sát khí hàng ngày.
07. Trang bị có thể cường hóa và tẩy luyện. Bảo vật có thể cường hóa và tinh luyện.
08. Tướng hồn: Thu thập tướng hồn để ghép thành võ tướng tương ứng
09. Đội hình: Đội hình chính gồm 7 tướng ra trận, đội hình phụ gồm 8 tướng hỗ trợ.
10. Ma phù: Nâng cấp rất nhiều chiến lực cho toàn bộ đội hình.
11. Thần thạch: Nâng cấp toàn bộ các thuộc tính của võ tướng, cần dùng mảnh thần thạch để kích hoạt.
12. Mệnh cách: Tăng mạnh chiến lực của võ tướng, thông qua tính năng liệp mệnh để thu thập.
13. Ma cung: Độ kiếp nhân vật, giúp tăng chiến lực cũng như thay đổi bề ngoài.
14. Pháp bảo: Tăng chiến lực cho toàn bộ võ tướng lên trận.
15. Hội bàn đào: Mỗi ngày 12-14h, 18-20h, 21-24h thưởng đào nhận 50 thể lực và 50 xu.

 

Ma giới Sứ giả

Tin liên quan