Android iOs PC TOP >>>
Kim Dung Truyện Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Thông báo điều chỉnh phân bố các bảng liên đấu

2017-05-16 10:55:21

Quý anh hùng thân mến.

Bá Đạo Anh Hùng sẽ tiến hành điều chỉnh lại việc phân bổ các server theo bảng đấu trong liên chiến. Cụ thể:
Nhân bảng : bao gồm các server mở từ 7 đến 70 ngày
Thiên bảng : bao gồm các server mở từ 71 đến 160 ngày
Thần bảng : bao gồm các server mở trên 160 ngày

Thời gian áp dụng quy tắc mới : từ ngày 17/04/2017

Trân trọng thông báo!

Tin liên quan